actualiteiten
Webinar Coosto x Buzzzle

Samen met Coosto organiseerde Buzzzle het webinar 'Content in de publieke sector: zo verbind je de wensen van bestuur en burger!' Download hier de gebruikte presentatie (PDF). 

Direct contact?

Vul het formulier hieronder in of neem contact op via info@buzzzle.nl

Deel dit bericht op:

Belangrijkste lessen

 • Confronteer je bestuurder met het feit dat het niet altijd effectief is om alleen een foto van hem of haar te posten. Ondersteun dit met data (bijvoorbeeld uit Coosto)!
 • Benut het moment na verkiezingen om je contentstrategie te actualiseren, of als je überhaupt nog geen strategie hebt: start direct!
 • Maak doorlopend inzichtelijk wat de burger belangrijk vindt door middel van een omgevingsanalyse. Discover en Listen in Coosto helpen je hierbij.
 • Zoekwoordenonderzoek volstaat niet. Het feit dat mensen vooral zoeken naar 'rijbewijs verlengen' en 'paspoort aanvragen' wil niet zeggen dat dat ook de content is waarvoor ze op ieder willekeurig moment open staan (op social media bijvoorbeeld).
 • Breng enerzijds wensen van bestuur en anderzijds behoeften van de burger met elkaar in balans in je content.
 • De publieke taak en vaak sterkere bestuurlijke agenda is het belangrijkste kernmerk van content in de publieke sector die het verschil maakt met de private sector.
 • Vind je geen inhoudelijke overlap? Probeer dan met een andere invalshoek, een ander genre of een andere vorm alsnog de juiste snaar bij je inwoners te raken. 
 • Bepaal de thema's die je in jouw content wil behandelen en maak de onderlinge verhoudingen duidelijk met percentages. 
 • Beschrijf alle keuzes en leg ze vast in je contentstrategie. 
 • Blijf continu meten en verbeteren en pas zo nodig na 6 maanden je contentstrategie aan.
 • Last but not least: leer van je eigen resultaten én doe inspiratie op aan de hand van de voorbeelden uit het webinar. 

Q&A

Naar aanleiding van het webinar hebben we een aantal vragen gekregen over content in de publieke sector. Hieronder vind je de top 10 meest gestelde vragen met onze antwoorden!

 1. Hoe ga je om met nieuwe bestuurlijke prioriteiten?
  Nieuwe prioriteiten – bijvoorbeeld in de vorm van een coalitieakkoord, meerjarenbegroting of strategische visie – is een ideaal moment om opnieuw naar je content(strategie) te kijken. Zo laat je als communicatieprofessionals zien dat je een actieve bijdrage gaat leveren aan het realiseren van die doelen. Gebruik deze doelen dan ook als basis voor je contentstrategie en keuzes die je maakt bij het ontwikkelen van content.
 2. Hoe ga je om met een bestuurder die zich vooral zelf graag wil profileren via kanalen van de organisatie?
  Dit is een veelvoorkomend ‘probleem’. Probeer je bestuurder op basis van data en argumenten te overtuigen dat het niet altijd het meest effectief is om een foto te posten waarop hij of zij een lintje doorknipt. Verzamel data waaruit blijkt dat deze content niet goed scoort. Kom uiteraard ook met een alternatief, bijvoorbeeld het kiezen van een andere invalshoek waarin de burger meer centraal staat dan alleen de bestuurder.
 3. Moet je je alleen focussen op de problemen die de burger benoemt?
  Nee, zeker niet. Je content moet een afspiegeling zijn van datgene wat je bestuur belangrijk vindt en wat leeft onder burgers.
 4. Hoe weeg je wensen van de bestuurder af tegen de vragen en behoeften van burgers?
  Dit is niet gemakkelijk, er bestaat geen kant-en-klare formule voor. Dit vraagt van jou als communicatieprofessional dat je – op basis van bestuurlijke documenten, gesprekken en informatie van de doelgroep – hierin een goede afweging maakt. Het is heel belangrijk dat je interne stakeholders betrekt bij dit proces.
 5. Hoe verwerk je dit in een contentstrategie?
  Om te beginnen neem je het mee in de pijlerverdeling die je maakt. Deze pijlers geef je een percentage mee, waarbij alle pijlers gezamenlijk op 100% uitkomen. De pijler die het belangrijkste is en dus het grootste aandeel heeft in je content, krijgt het hoogste percentage. Dit kan een pijler zijn die zowel voor bestuur als burger belangrijk is, zoals mobiliteit en bereikbaarheid. Maar het kan ook zijn dat je kiest voor een pijler zoals Leefomgeving (wat vaak speelt bij inwoners), waar je Wonen als belangrijk bestuurlijk thema in mee neemt. Heb je een onderwerp dat voor burgers niet echt interessant is? Probeer dan een andere invalshoek te kiezen voor je content, waarmee je de burger alsnog weet te triggeren.
 6. Hoe achterhaal je de wensen van de burger?
  Dit doe je op twee manieren: Door regelmatig omgevingsanalyses te maken, bij voorkeur zelfs op dagelijkse basis. Hiervoor kun je als tool bijvoorbeeld Coosto gebruiken. En door periodiek een diepgaander social media analyse te maken, waarbij je inzoomt op de verschillende kanalen die je inzet en gaat kijken welke content goed presteert op gebied van bereik en interactie. Deze social media analyse kan als input dienen voor evaluatie en eventuele aanscherping van je contentstrategie.
 7. Hoe creëer je meer vertrouwen bij de burger met je content op social media?
  Dit begint bij het laten zien dat je vragen en behoeften van de burger serieus neemt. Dit doe je door het aansnijden van de juiste onderwerpen, ook als dit binnen de organisatie als spannend wordt ervaren. Je moet uitstralen en uitdragen dat je bereid bent echt te luisteren en daar ook echt actie op wilt ondernemen. Je zult geleidelijk zien dat ook de reacties minder negatief en meer coöperatief van toon worden.
 8. In hoeverre verschilt de publieke sector van andere sectoren?
  Natuurlijk zijn er overeenkomsten, maar wat betreft doelstelling van je content zijn er vooral verschillen. Een enkele uitzondering daargelaten, heeft een publieke organisatie geen winstdoelstelling. Social media of andere vormen van communicatie worden dan ook niet ingezet ten behoeve van sales. Het gaat vaker juist om zaken als draagvlak, begrip, participatie en interactie. Een andere doelstelling zorgt ook voor andere content, zowel wat betreft de inhoud als de te kiezen invalshoek.
 9. Klopt het dat een post die het slecht doet ook negatieve invloed heeft op toekomstige posts? Ja, dit klopt. Zie het als een uitdaging om iedere post weer zo goed mogelijk te scoren. Dit heeft namelijk positieve invloed op de waardering van je account en daarmee ook op het bereik van toekomstige content.
 10. Moet je wel of niet reageren op negatieve berichten van burgers?
  In heel veel gevallen zeggen wij: ja. De grens ligt bij alles wat discriminerend of beledigend is. Daarbuiten is social media een afspiegeling van wat er in de samenleving speelt en wat er besproken wordt. Zie iedere negatieve reactie als een kans om er jouw eigen verhaal tegenover te zetten. Of juist om empathie te tonen. Al deze informatie kan voor jou en je collega’s weer handvatten bieden om andere keuzes te maken in je content of een andere toon aan te slaan.

Houd onze kanalen in de gaten; binnenkort organiseren wij een gratis webinar over alles wat met webcare en communitymanagement te maken heeft!