Contentstrategie

Contentstrategie is het gestructureerde proces van het bedenken, creëren en verspreiden van betekenisvolle content. De content heeft als doel om specifieke publieksgroepen te bereiken, en daarmee bij te dragen aan de doelstellingen van je organisatie. Hiervoor gebruiken wij de 4P-methode.

Direct contact?

Vul het formulier hieronder in of neem contact op via info@buzzzle.nl

Tellr mockup

Je contentstrategie omvat alles waar je als organisatie over communiceert. Soms is dat een erg breed domein: alles waar jouw organisatie zich mee bezighoudt, of alles wat zich in een gemeente afspeelt. Het kan ook afgebakend zijn: interne communicatie, een specifieke productgroep, of een thema ('verduurzaming'). In elk domein, groot of klein, komen we vier hoekstenen van het communicatieveld tegen: het inhoudelijke aspect (waar gaat onze communicatie over?), het publiek dat je wilt bereiken, hoe je die groepen wilt bereiken (perspectief) en tenslotte waar je die mensen wilt bereiken. Deze vier hoekstenen vormen samen de 4P's.

Wat zijn de 4P's?

De 4P's bestaan uit: pijler, publiek, perspectief en platform. Deze 4P's omvatten alle stappen die je maakt in het proces van content maken.

Pijler

Met pijlers maak je een inhoudelijke ordening in de verhalen die je vertelt. Elke pijler is een categorie binnen het grotere verhaal dat jouw organisatie wil vertellen. Samen vertellen ze het hele verhaal. De verdeling in percentages zorgt voor een afgewogen balans in de onderwerpen waarover je communiceert.

Publiek

We horen het wel eens: 'onze content is bedoeld voor alle inwoners' of 'voor al onze klanten'. Maar het is onmogelijk iets te maken dat voor 'alle inwoners' interessant is. Inwoners hebben verschillende normen en waarden, drijfveren en culturele achtergronden. Hoe ga je ervoor zorgen dat jouw content beter kan worden gericht op specifieke groepen mensen, met hun eigen vragen en behoeften? Hier hebben we verschillende methoden voor.

Perspectief

Communiceer je van binnen naar buiten (vanuit je eigen oplossing), of van buiten naar binnen (vanuit de vragen en behoeften van je doelgroep)? En met wat voor contentvormen, invalshoeken en formats kun je het doel van het bericht het beste bereiken? De keuze voor het juiste perspectief zorgt ervoor dat je content niet de plank mis slaat.

Platform

De keuze voor je platforms (kanalen) volgt uit de keuze voor je publieksgroepen. Het heeft natuurlijk geen zin om content te maken voor een kanaal waar je publieksgroep geen gebruik van maakt. Per kanaal maken we een kanaalstrategie, waarbij ieder kanaal een eigen functie heeft die aansluit bij de behoefte van het publiek.

Uiteindelijk leidt de contentstrategie tot een concrete contentkalender, waarin je altijd inzicht hebt in de content die op de planning staat. Op basis van de gekozen pijlerverdeling, maken we een doorvertaling naar de contentkalender. Daarnaast houden we natuurlijk voldoende ruimte in de kalender voor ad hoc-onderwerpen.

Hoe ziet het proces eruit?

Het traject om te komen tot een contentstrategie starten we met deskresearch: we bestuderen alle relevante bestuurlijke documenten en richtinggevende plannen en visies op gebied van communicatie, participatie en dienstverlening. Aansluitend voeren we drie gesprekken met belangrijke stakeholders binnen de organisatie.

Vervolgens gaan we op basis van co-creatie met het team communicatie aan de slag om de kaders voor de contentstrategie neer te zetten. Buzzzle werkt dit verder uit en presenteert de concept-contentstrategie. Op basis van feedback van het team komen we dan gezamenlijk tot een definitieve strategie.

Tellr: de contentkalender die met je meedenkt

Uiteindelijk leidt de contentstrategie tot een concrete contentkalender, waarin je altijd inzicht hebt in de content die op de planning staat. Op basis van de gekozen pijlerverdeling, maken we een doorvertaling naar de contentkalender. Daarnaast houden we natuurlijk voldoende ruimte in de kalender voor ad hoc-onderwerpen.

De contentkalender die wij gebruiken, is onze eigen ontwikkelde contentkalender Tellr. Tellr is de enige kalender waarmee je jouw content organiseert én analyseert op basis van je strategie, en daarnaast concrete adviezen geeft voor nieuwe content.

Hoe ga je aan de slag met een contentstrategie?

Uit ervaring kunnen wij zeggen dat het is belangrijk is om binnen de organisatie draagvlak te krijgen voor de contentstrategie. Daarom kiezen we er vaak voor om de contentstrategie in co-creatie te maken, waarbij we samen met de opdrachtgever ervoor zorgen dat de strategie zo goed mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk van de organisatie. Uiteraard bieden we ook de mogelijkheid om organisaties volledig te ontzorgen in het proces.

Ga je zelf aan de slag met de contentstrategie, of heb je behoefte aan onze ondersteuning? We bieden trajecten op maat, waarin we bijvoorbeeld zelf alle content maken, of adviseren over de juiste invalshoek, inhoud en contentvorm, of een periodieke analyse maken van de prestaties per kanaal én het effect van de strategie. Bekijk de referenties hieronder om een beter beeld te krijgen. Daarnaast geven we ook tweedaagse trainingen waarbij we organisaties leren hoe ze zelf een contentstrategie kunnen maken.

Zorginstituut Nederland

Social media- en contentstrategie, inclusief social media analyse

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Contentstrategie in co-creatie

Stichting Halt

Social media strategie en uitvoering