DierVizier

Ontwikkelen online community

Wat was de vraag?

Verschillende gemeenten worstelen met de vraag hoe je aan de (actuele en juiste) kennis voor beleidsvorming én uitvoering rondom dierenwelzijnskwesties komt. DierVizier (een samenwerking tussen verschillende stichtingen die zich inzetten voor dierenwelzijn, waaronder stichting Dierenlot) vroeg ons om een online community te maken waarin gemeenten kennis kunnen delen. 

Wat hebben we gedaan?

We werken aan een online community in het platform Pleio om een besloten omgeving te creëeren waar de deelnemende partijen met elkaar kunnen sparren.

Wat heeft het opgeleverd?

Dit project is nog in uitvoer.