Gemeente Bunnik

Participatietraject aanleg fietspad

Wat was de vraag?

Hoe krijgen we omwonenden van een aan te leggen fietspad mee in de plannen?

Wat hebben we gedaan?

We hebben een participatieplan geschreven waarin we verschillende middelen hebben opgenomen om omwonenden te informeren, zoals een website, app en nieuwsbrieven. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd om zaken voor te leggen waar omwonenden nog in mee kunnen beslissen. 

Wat heeft het opgeleverd?

Inwoners zijn op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en hebben de mogelijkheid gehad om mee te denken over de aanleg van het fietspad.