Gemeente Oegstgeest

Social media strategie en uitvoering

Wat was de vraag?

De Gemeente Oegstgeest wilde een contentstrategie die zich richt op meer interactie met inwoners. Ook wilden zij bepaalde onderwerpen binnen de gemeente meer aandacht geven, zoals het scheiden van afval. Verder wilde de gemeente ondersteuning bij het uitvoeren van de strategie en het communiceren richting inwoners.

Wat hebben we gedaan?

We hebben een contentstrategie opgesteld, gebaseerd op het coalitieakkoord, begroting, communicatiekader en andere belangrijke (bestuurlijke) documenten. Samen met het team communicatie is de strategie verder gefinetuned. Inmiddels is deze doorvertaald naar een contentkalender en mogen we de contentdistributie en webcare voor Oegstgeest verzorgen. Ook voeren we losse advertentiecampagnes uit.

Wat heeft het opgeleverd?

De strategie heeft ervoor gezorgd dat de content veel gestructureerder wordt geplaatst. Er wordt meer ingezet op hogere kwaliteit en de interactie neemt hierdoor toe.