Gemeente Schiedam

Strategisch communicatie- en participatieadvies inclusief uitvoering voor Nieuwe Energie voor Groenoord

Wat was de vraag?

Zorgen voor draagvlak voor aardgasvrije wijk Groenoord.

Wat hebben we gedaan?

We hebben een strategisch communicatieframe opgesteld en een aanpak voorgesteld en uitgevoerd waarin we via de inzet van verschillende middelen als social media, nieuwsbrieven en bijeenkomsten de doelgroepen benaderden.

Wat heeft het opgeleverd?

De doelgroepen kenden het project en wat het inhield. Wij kenden op onze beurt de informatiebehoefte van de doelgroepen zodat we hierop konden inspelen.