Gemeente Vijfheerenlanden

Social media strategie en contentstrategie

Wat was de vraag?

De Gemeente Vijfheerenlanden wilde een social media strategie die rekening houdt met verschillende stadia van capaciteit binnen de organisatie, met een aansluitende contentstrategie.

Wat hebben we gedaan?

We hebben een social media scan gedaan om de huidige inzet van social media in kaart te brengen. Daarna hebben we op basis van bestuurlijke documenten en gesprekken met verschillende afdelingen 3 varianten van het strategisch communicatieframe opgeleverd. Op basis van de gekozen variant hebben we een contentstrategie gemaakt.

Wat heeft het opgeleverd?

De strategie heeft ervoor gezorgd dat de content veel gestructureerder wordt geplaatst op alle kanalen. Er wordt meer ingezet op hogere kwaliteit waardoor de interatie toeneemt.