Gemeente Zwijndrecht

Gerichte campagnes

Wat was de vraag?

Maak gerichte campagnes voor onze inwoners in specifieke wijken voor hun wijkwens. Een wijkwens is een positief idee waardoor het in de  wijk voor jou en andere inwoners nóg fijner wordt om te wonen en leven.

Wat hebben we gedaan?

We hebben in 2022 en 2023 campagnes gemaakt waarbij iedere advertentie alléén inwoners uit de desbetreffende wijken bereikt. We hebben geadviseerd over de doelgroep, het budget en de content. Ook hebben we alle reacties gemonitord.

Wat heeft het opgeleverd?

De wijkwens campagne heeft in iedere wijk tot mooie initiatieven geleid, waaronder een moestuintje dat gezamenlijk wordt onderhouden, en aantal insectenhotels en verschillende activiteiten en wijkfeesten.