Nederlandse Ambassade in Spanje

Social media strategie en contentstrategie

Wat was de vraag?

De Nederlandse Ambassade wilde één strategie die structuur aanbrengt in de content en die een bijdrage levert aan de verschillende beleidsdoelen.

Wat hebben we gedaan?

We hebben een social media scan gedaan om de huidige inzet van social media in kaart te brengen. Daarna zijn we naar de ambassade in Madrid geweest om gesprekken te voeren met de verschillende afdelingen en de ambassadeur. De gesprekken gaven veel inzichten die, gecombineerd met een analyse van bestuurlijke documenten, hebben geleid tot een social media strategie in de vorm van een strategisch communicatieframe. Op basis van het frame hebben we een contentstrategie gemaakt, die we weer op locatie hebben gepresenteerd. Iedere afdeling hebben we geholpen bij de implementatie van de strategie.

Wat heeft het opgeleverd?

De strategie heeft ervoor gezorgd dat social media op een gestructureerde manier bij kan dragen aan de beleidsdoelen. Het proces van contentcreatie is beter georganiseerd en er worden nieuwe contentvormen ingezet om boodschappen beter over te kunnen brengen.