Verstedelijkingsalliantie

Communicatiestrategie opstellen en uitvoeren en de lobby ondersteunen.

Wat was de vraag?

De Verstedelijkingsalliantie wilde een communicatiestrategie op laten stellen en uitvoeren, teneinde de lobby richting Den Haag te ondersteunen.

Wat hebben we gedaan?

We hebben een strategisch communicatieframe opgesteld en een aanpak voorgesteld om zo de verschillende doelstellingen te behalen en de lobby te ondersteunen.

Wat heeft het opgeleverd?

Dit project is nog in uitvoer.