VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten

LinkedIn training

Wat was de vraag?

Leer de bestuurders van de VNG hoe ze het beste LinkedIn kunnen inzetten.

Wat hebben we gedaan?

We hebben een LinkedIn traning gegeven aan de bestuurders van de VNG, waarin we o.a. hebben verteld over hoe je het beste je profiel kunt inrichten, welke functionaliteiten er zijn, wat voor soort content goed scoort en hoe het algoritme werkt.

Wat heeft het opgeleverd?

De bestuurders zijn meer betrokken bij social media content en hebben meer kennis van LinkedIn.