VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Social Media strategie

Wat was de vraag?

Eén strategie ontwikkelen voor de diverse bedrijven binnen de VNG.

Wat hebben we gedaan?

Eerst hebben we een social media scan gemaakt, om een beeld te krijgen van de huidige inzet van de (10+) losse social mediakanalen. Op basis van deze nulmeting, belangrijke documenten, én diverse gesprekken met sleutelpersonen in de organisatie, hebben we een social media strategie ontwikkeld.

Wat heeft het opgeleverd?

Dit project is nog in uitvoering.