Waterschap Drents Overijsselse Delta

Contentstrategie in co-creatie

Wat was de vraag?

"Tijdens een webinar zag ik een presentatie waarin Rico de methode voor het opzetten van een contentstrategie presenteerde. De werkwijze met het content canvas van John Verhoeven sprak ons aan. Een praktische contentstrategie waarin de verbinding wordt gelegd tussen de strategische doelen van de organisatie en de data die we uit onze omgeving (en doelgroepen) kunnen halen. Wij hebben daarom Buzzzle benaderd met de vraag om ons te begeleiden in het proces naar een nieuwe contentstrategie."
- Bianca Sardjoe, Adviseur Communicatie Waterschap Drents Overijsselse Delta

Wat hebben we gedaan?

Eerst hebben we alle relevante (bestuurlijke) documenten doorgenomen en verschillende mensen binnen de organisatie gesproken. Vervolgens hebben we een social media scan gemaakt. In 3 sessies op kantoor in Zwolle zijn we samen met de redactie van WDODelta aan de slag gegaan om de strategie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de organisatie, waarbij Buzzzle tussentijds de uitkomsten van de sessies heeft verwerkt in het geheel. De strategie is doorvertaald naar een contentkalender in Trello.

Hoe hebben jullie de co-creatie werkvorm van de contentstrategie ervaren?

"Omdat het co-creatie proces voor beide partijen nieuw was merkten we dat we tijdens het traject een paar keer met elkaar het pad moesten bijstellen. Gedurende het traject maakte Buzzzle altijd tijd voor ons en zijn ze goed ingesprongen op de vragen die vanuit WDODelta kwamen. We hebben extra contactmomenten en een extra sessie georganiseerd, en zo zijn we tot een mooi eindproduct gekomen.

We moeten nu met de contentstrategie aan de slag, dus de tijd zal het leren. De nieuwe strategie vergt een aantal grote veranderingen in onze werkwijze dus die kunnen we niet van de ene op de andere dag omzetten. We gaan eerst aan de slag met de implementatie en zullen gedurende het proces ook gaan analyseren of deze nieuwe contentstrategie meer bijdraagt aan onze doelen. Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen in dat dit gaat werken."
- Bianca Sardjoe, Adviseur Communicatie Waterschap Drents Overijsselse Delta